Để duy trì chất lượng và tăng cường thời hạn sử dụng của hạt coffee và cacao, VacQPack sử dụng hệ thống không khí đã được biến đổi (MAP) kết hợp với áp suất thấp bằng chân không ở nhiệt độ được xác định.

Hệ thống VacQPack có thể kiểm tra và đạt được kết quả sinh học mong muốn đối với một số loại đậu.

Với kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi và các dự án đã được triển khai trên toàn cầu, điều này đảm bảo rằng phương pháp kỹ thuật tối ưu của chúng tôi đã thành công.

Chúng tôi có những giải pháp chuyên biệt cho nhu cầu bảo quản hàng hoá đặc thù của riêng bạn, hãy trả lời bảng câu hỏi sau.