Dịch vụ của chúng tôi là sự kết hợp công nghệ MAP và quá trình hút chân không. Đó là ý tưởng độc đáo để bảo quản thực phẩm khô được đóng gói trong các bao bì lớn (jum-bô bag) trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng như là các mặt hàng dược phẩm và hóa chất.

Thách thức dành cho chúng tôi là làm sao phải bảo quản chất lượng sản phẩm và duy trì cảm quan của các loại hàng hóa có giá trị cao. Kiểm tra và hiểu nhu cầu của khách hàng sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh việc xử lý hàng hóa theo cách mà khách hàng mong muốn.

Chúng tôi có những giải pháp chuyên biệt cho nhu cầu bảo quản hàng hoá đặc thù của riêng bạn, hãy trả lời bảng câu hỏi sau.