VacQPack xem mình là một chuyên gia về đóng gói và bảo quản số lượng lớn các loại hạt và đậu phộng (lạc).

Các vấn đề về quá trình oxy hóa và nấm mốc trong các loại hạt được khắc phục bằng giải pháp đóng gói biến đổi không khí (MAP) của chúng tôi, do lớp túi lót kín khí và sự hiện diện thấp của oxy.

Các loại hạt hữu cơ có thể giữ được đặc tính hữu cơ, bởi vì chúng tôi xử lý sự xâm nhập của công trùng và khắc phục các vấn đề về ngưng tụ hơi nước và độ ẩm bằng cách sử dụng khí trơ, điều này cho phép không khí được kiểm soát trong túi lót kín khí.

Công ty con của chúng tôi – NCP (làm sạch hạt và đóng gói) cũng có thể mang đến niềm thú vị cho các bạn khi hàng hoá của bạn xuất khẩu sang Châu Âu. Tham khảo thêm tại www.ncp-group.nl

Chúng tôi có những giải pháp chuyên biệt cho nhu cầu bảo quản hàng hoá đặc thù của riêng bạn, hãy trả lời bảng câu hỏi sau.