Xử lý sinh học cho lá trà

Bảo quản lá trà khô được xem như là qúa trình tự ổn định, nhưng bảo quản không đúng cách có thể làm lá trà bị cũ, oxy hóa hoặc bị ôi. Bảo quản lá trà lỏng lẻo sẽ đối mặt với nguy cơ hấp thụ độ ẩm và tạp chất, ảnh hưởng đến cả hương vị và mùi thơm.

Giải pháp đóng gói bao lớn kín khí – VacQPack sẽ ngăn chặn sự phân huỷ mùi thơm hoặc hương vị, hay duy trì qúa trình oxy hóa trên những lá trà. Theo cách tương tự, khi lưu trữ nó, VacQPack đang tích cực thúc đẩy quá trình lão hóa của nó. Nói cách khác, bảo quản đúng cách lá trà sẽ thay đổi theo thời gian và tăng độ ngon miệng của nó. Do đó, oxy xung quanh còn lại có chủ đích trong thùng chứa sẽ cho phép trà oxy hóa một cách có kiểm soát.

Ví dụ, lá trà Ô long được bảo quản kín khí theo thời gian trong vài năm. Đặc biệt là, thiết bị VacQPack có thể chủ động kiểm soát lượng Oxy O2 có trong bao bì – môi trường khí quyển được kiểm soát (CA)

Thách thức trong việc lưu trữ trà trong bao bì lớn là có thể quản lý khối lượng hàng hóa. Có nghĩa là một phần của hàng hóa sẽ được lấy ra để xử lý thành các gói nhỏ hơn. Sau đó, điều quan trọng là khôi phục các điều kiện kín khí ban đầu, với hàng hóa còn lại ít hơn và với cùng một tỷ lệ oxy O2.

VacQPack cho phép tiến hành quá trình xử lý như vậy, bởi vì bao lót phức hợp của nó sẵn sàng được mở ra và hàn lại được. Ngoài ra, thiết bị của nó có bộ nhớ phần mềm để sao chép cùng một chương trình xử lý sinh học ban đầu. Nói cách khác, nó sẽ cung cấp các giá trị chính xác giống như một phần của qúa trình đóng gói không khí được biến đổi hợp.

Camellia sinensis L.

Hệ thống này cho phép người vận hành xác định chính xác lượng Carbon Dioxide CO2 và Nitrogen N2 (khí trơ) được xả để kiểm soát mức độ Oxy O2 còn lại.

Tóm lại, lá trà có thể được đóng gói trong chân không và trong môi trường không khí có kiểm soát mà không có rủi ro về chất lượng. Lý do là yếu tố kỹ thuật. Trên thực tế, VacQPack là nhà cung cấp có khả năng cung cấp giải pháp MAP mà cho phép đo lường và kiểm soát được áp suất và lưu lượng xả khí trơ được áp dụng.

Việc đóng gói với hợp chất phytonutrients và chất chống oxy hóa. Lá trà sẽ cung cấp dinh dưỡng mà không có calo.

Chúng tôi có những giải pháp chuyên biệt cho nhu cầu bảo quản hàng hoá đặc thù của riêng bạn, hãy trả lời bảng câu hỏi sau.