Xử lý sinh học hạt hướng dương

Bảo quản hạt hướng dương có liên quan đến việc ổn định hàm lượng dầu, độ ẩm và hàm lượng axit béo tự do. Bảo tồn hạt hướng dương cũng liên quan đến việc phòng ngừa tốt khỏi sự bùng phát của côn trùng, có thể gây ra khấu hao và thất thoát.

Theo cách tương tự, hạt hướng dương rất nhạy cảm với độ ẩm, bởi vì các enzyme chứa chất béo có hoạt tính với nước. Như vậy, sự phân tách chất béo thủy phân / enzyme được thúc đẩy bởi độ ẩm dư thừa, việc này sẽ tăng cường sự trao đổi khí và dẫn đến kết quả là quá trình tự sinh nhiệt.

Vì vậy, với mục đích lưu trữ hoặc vận chuyển, hạt hướng dương phải được đóng gói trong hộp kín, để bảo vệ khỏi mưa, tránh nước và ngưng tụ.

Việc đóng gói cho nó được khuyên dùng, việc này sẽ không kích thích cảm giác của côn trùng xung quanh và tạo thành một hàng rào vật lý hiệu quả ngăn chặn sự xâm nhập của chúng vào hàng hóa.

Bao lót phức hợp VacQPack đáp ứng được các yêu cầu như vậy và đảm bảo như là một công cụ phòng ngừa chống lại bọ cánh cứng, mọt đậu phộng, bọ cánh cứng, sâu bướm thường, sâu bướm trái cây khô và ve. Như vậy, hệ thống này được thiết kế để chống lại sự xâm nhập của côn trùng hoặc lây nhiễm chéo, khi sử dụng khí CO2 xen kẽ với áp suất thấp (chân không).

Cuối cùng, hạt hướng dương rất nhạy cảm với Oxy O2 trong khí quyển, nó sẽ phản ứng với các axit béo không bão hòa và gây ra mùi ôi. Trên thực tế, sự phân tách chất béo oxy hóa là phổ biến trên hạt hướng dương đã bóc vỏ, do việc ép vỏ mà hạt nhân tiếp xúc với oxy trong khí quyển.

Mặt khác, hoạt động trao đổi chất của hạt hướng dương rất mạnh ngay cả sau khi thu hoạch, hấp thụ Oxy O2 và thải CO2 Carbon Dioxide. Rõ ràng với nồng độ CO2 đó có thể ở mức rất nguy hiểm đối với sức khỏe của con người (TLV: 0,49 vol.%), do đó sẽ cần hệ thống thông gió và đo khí tồn dư.

Chúng tôi có những giải pháp chuyên biệt cho nhu cầu bảo quản hàng hoá đặc thù của riêng bạn, hãy trả lời bảng câu hỏi sau.