Xử lý sinh học ngũ cốc hữu cơ

Bảo quản ngũ cốc tốt tạo cơ hội kinh doanh tốt. Thông thường, một giá trị thị trường cạnh tranh hơn cho các loại ngũ cốc được tạo ra sau khi thu hoạch vài tháng. Cách lưu trữ sáng tạo và chất lượng chắc chắn là một lợi thế kinh tế mà hệ thống VacQPack có thể làm gia tăng giá trị này.

Để giữ chất lượng hạt ngũ cốc đạt tiêu chuẩn cao trong thời gian dài hơn, các loại côn trùng như bướm đêm, bọ cánh cứng và bọ ve phải được loại bỏ và hạt ngũ cốc phải được bảo quản ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.

Hạt có độ ẩm khá thấp và có đặc tính không thấm nước do có lớp vỏ bảo vệ bên ngoài. Thì nó cũng dẫn nhiệt thấp.

Trong môi trường lưu trữ, có các loại hạt có xu hướng bị mất độ ẩm do môi trường không khí lân cận.

Hạt có khả năng bị hư hại do nhiệt, phá hoại bởi công trùng, bay hơi và tiếp xúc với nước, sẽ kích thích sự nảy mầm, lên men và tạo mùi hôi.

VacQPack nhận thức được các vấn đề trên, bằng kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này, việc quản lý lưu trữ dài hạn là vấn đề nhạy cảm. Việc bảo quản chất lượng trong dài hạn là để duy trì các thuộc tính cảm quan hạt ngũ cốc sau thu hoạch và đáp ứng được chất lượng chung và việc bảo quản hệ thống lưu trữ ngũ cốc sẽ đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến các yếu tố sau:

  • Nhiệt độ hạt
  • Độ ẩm hạt
  • (RH) Độ ẩm không khí tương đối
  • Thời gian lưu trữ

MAP là sự kết hợp với việc hút chân không và nhiệt độ được hỗ trợ bởi một chương trình ghi dữ liệu và quá trình xử lý sinh học tùy biến sẽ quản lý hoàn hảo các yếu tố trên.

Đặc biệt trong trường hợp của hạt ngũ cốc, một trong ba vũ khí của VacQPack thì rất quan trọng. Chúng liên quan đến nhiệt độ như CORNEL SADLER đã chứng minh. Trên thực tế, VacQPack sử dụng giá trị nhiệt độ cao hơn 24oC để đảm bảo rằng tất cả trứng côn trùng khi nở ra và sẽ không thể tìm thấy oxy để tồn tại, trước đây sự phá hoại của côn trùng được kiểm soát bởi hoá chất amoniac.

Công nghệ VacQPack về bảo quản hạt ngũ cốc có các hồ sơ theo dõi và đã được kiểm chứng. Nó hoạt động được trong các khu vực có khí hậu nóng và ấm, trong các cơ sở hạ tầng, văn hóa sử dụng và quốc gia khác nhau. Nó hoạt động hiệu qủa đối với phần lớn các loại ngũ cốc, miễn là hàm lượng độ ẩm được chấp nhận cho phương pháp đóng gói sinh học của nó: lúa mạch, ngô /bắp, yến mạch, gạo, lúa mì và quinoa. Và các loại hạt khác có thể được áp dụng và thử nghiệm bởi công nghệ VacQPack và các chương trình bảo quản mới sẽ được áp dụng.

MAP kết hợp với hút chân không, được hỗ trợ bởi chương trình ghi dữ liệu và xử lý sinh học tùy biến sẽ quản lý hoàn hảo các yếu tố trên.

Chúng tôi có những giải pháp chuyên biệt cho nhu cầu bảo quản hàng hoá đặc thù của riêng bạn, hãy trả lời bảng câu hỏi sau.